Algemene voorwaarden en Cookie beleid

Algemene voorwaarden i.v.m. de website www.lewisenolivia.be

Deze website is eigendom van Lewis & Olivia, by Polder PC Comm. V. (Kristof Verbruggen).

 

Contactgegevens:

Lewis & Olivia, by Polder PC Comm. V.

Zaakvoerder: Kristof Verbruggen, Kate Maes

Zevenbergen 16

2040 Berendrecht

Tel: 0498:06.22.92

E-mail: info@lewisenolivia.be

Ondernemingsnummer: BE 0551.980.775

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lewis & Olivia, by Polder PC.

Beperking van aansprakelijkheid:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Lewis & Olivia, by Polder PC probeert ervoor te zorgen dat alle informatie correct en up to date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Lewis & Olivia, by Polder PC kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds Lewis & Olivia, by Polder PC contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Lewis & Olivia, by Polder PC geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Lewis & Olivia, by Polder PC kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

Privacybeleid:

Indien Uw persoonsgegevens gevraagd worden, worden deze nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

 

Verkoopsvoorwaarden:

Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen Lewis & Olivia, by Polder PC en de klant, gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden.

Lewis & Olivia, by Polder PC kan deze voorwaarden ten allen tijde veranderen.

Art.1:

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen de partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.

Art.2:

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

Men wordt steeds verzocht de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Art.3:

Alle facturen zijn contant betaalbaar.

Art.4:

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belopen van 1,5 % per maand van het factuurbedrag.

Art.5:

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 Euro) als schadebeding.

 

Cookiebeleid van Lewis & Olivia, by Polder PC

Lewis & Olivia, by Polder PC met maatschappelijke zetel te Zevenbergen 16, Berendrecht is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info@polderpc.be.

Lewis & Olivia, by Polder PC vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Lewis & Olivia, by Polder PC content te bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Lewis & Olivia, by Polder PC wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Lewis & Olivia, by Polder PC -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Lewis & Olivia, by Polder PC u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Lewis & Olivia, by Polder PC wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. [naam entiteit] heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Lewis & Olivia, by Polder PC-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Lewis & Olivia, by Polder PC aanbiedt en die toegang geven tot Lewis & Olivia, by Polder PC content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid hierboven van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Lewis & Olivia, by Polder PC kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Lewis & Olivia, by Polder PC-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Lewis & Olivia, by Polder PC-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Lewis & Olivia, by Polder PC op zijn websites gebruikt.


Gebruikte cookies:


Google Analytics

Doel: Performance
Retentieperiode: From session up to  two years
Beschrijving: We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google. Google Analytics uses cookies that allows us to analyze the use of our website and to compile reports on website activity and internet usage.

Gebruikte namen: _ga, _gid, _gat, _gaexp, _utm, __utmc, UTMD_, __utmv, __utmz, _gat_gtag_UA_ID

Privacyverklaring

 

Wij maken via de website gebruik van Google Analytics voor het opvolgen van website bezoeker-gegevens zoals bv: aantal bezoekers per periode, geo locaties, welk besturingssysteem de mensen gebruiken, of de bezoeker een computer of mobiel apparaat gebruikte enz,… Deze gegevens helpen ons bij het onderhoud en het doorvoeren van verbeteringen van onze website.

Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken lees je bij de Privacy en voorwaarden pagina van Google.

Ook vindt je daar terug hoe je hun cookie kan verwijderen.

Uw contactinformatie dat u ons doorgeeft via het contactformulier, word ons via een e-mail applicatie bezorgd. Al de doorgezonden informatie komt dus op onze hoofdcomputer en webmail terecht zodat wij u indien nodig terug kunnen contacteren.

 

Facebook

Doel: Personalised advertisements
Retentieperiode: 1 year
Beschrijving: Facebook uses cookies to target users with personalised advertisements

Gebruikte namen: fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr, _fbp

Privacyverklaring

 

Contact Form

Doel: This cookie aids in sending messages via the Contact Form plugin.
Retentieperiode: 365 days
Beschrijving: This cookie aids in sending messages via the Contact Form plugin.

Gebruikte namen: vchideactivationmsg_vc11

Privacyverklaring

 

Instagram

Doel: Personalises advertisemenst
Retentieperiode: 365 days
Beschrijving: Instagram uses cookies to target users with personalised advertisements.

Gebruikte namen: fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr, _fbp